lnwshop logo

รุ่นมีกระเป๋า เก้าอี้หัดนั่ง สำหรับหนูน้อย 3 เดือนขึ้นไป เก้าอี้หัดนั่งร้านเราขายถูกมากค่ะ ได้ครบ Set แถมถาด และกระเป๋าใส่เก้าอี้ด้วย อ่านรายละเอียดด้านใน (ครบ Set แบบนี้ร้านอื่นขาย 2300 บาทเลยจ๊ะ ขอ Link ทาง email ดูได้จ๊ะ ไม่ลงหน้าร้านเดี่ยวเค้าว่าเอา)

รุ่นมีกระเป๋า เก้าอี้หัดนั่ง สำหรับหนูน้อย 3 เดือนขึ้นไป เก้าอี้หัดนั่งร้านเราขายถูกมากค่ะ ได้ครบ Set แถมถาด และกระเป๋าใส่เก้าอี้ด้วย อ่านรายละเอียดด้านใน (ครบ Set แบบนี้ร้านอื่นขาย 2300 บาทเลยจ๊ะ ขอ Link ทาง email ดูได้จ๊ะ ไม่ลงหน้าร้านเดี่ยวเค้าว่าเอา)
รุ่นมีกระเป๋า เก้าอี้หัดนั่ง สำหรับหนูน้อย 3 เดือนขึ้นไป เก้าอี้หัดนั่งร้านเราขายถูกมากค่ะ ได้ครบ Set แถมถาด และกระเป๋าใส่เก้าอี้ด้วย อ่านรายละเอียดด้านใน (ครบ Set แบบนี้ร้านอื่นขาย 2300 บาทเลยจ๊ะ ขอ Link ทาง email ดูได้จ๊ะ ไม่ลงหน้าร้านเดี่ยวเค้าว่าเอา) thumbnail 1รุ่นมีกระเป๋า เก้าอี้หัดนั่ง สำหรับหนูน้อย 3 เดือนขึ้นไป เก้าอี้หัดนั่งร้านเราขายถูกมากค่ะ ได้ครบ Set แถมถาด และกระเป๋าใส่เก้าอี้ด้วย อ่านรายละเอียดด้านใน (ครบ Set แบบนี้ร้านอื่นขาย 2300 บาทเลยจ๊ะ ขอ Link ทาง email ดูได้จ๊ะ ไม่ลงหน้าร้านเดี่ยวเค้าว่าเอา) thumbnail 2รุ่นมีกระเป๋า เก้าอี้หัดนั่ง สำหรับหนูน้อย 3 เดือนขึ้นไป เก้าอี้หัดนั่งร้านเราขายถูกมากค่ะ ได้ครบ Set แถมถาด และกระเป๋าใส่เก้าอี้ด้วย อ่านรายละเอียดด้านใน (ครบ Set แบบนี้ร้านอื่นขาย 2300 บาทเลยจ๊ะ ขอ Link ทาง email ดูได้จ๊ะ ไม่ลงหน้าร้านเดี่ยวเค้าว่าเอา) thumbnail 3รุ่นมีกระเป๋า เก้าอี้หัดนั่ง สำหรับหนูน้อย 3 เดือนขึ้นไป เก้าอี้หัดนั่งร้านเราขายถูกมากค่ะ ได้ครบ Set แถมถาด และกระเป๋าใส่เก้าอี้ด้วย อ่านรายละเอียดด้านใน (ครบ Set แบบนี้ร้านอื่นขาย 2300 บาทเลยจ๊ะ ขอ Link ทาง email ดูได้จ๊ะ ไม่ลงหน้าร้านเดี่ยวเค้าว่าเอา) thumbnail 4รุ่นมีกระเป๋า เก้าอี้หัดนั่ง สำหรับหนูน้อย 3 เดือนขึ้นไป เก้าอี้หัดนั่งร้านเราขายถูกมากค่ะ ได้ครบ Set แถมถาด และกระเป๋าใส่เก้าอี้ด้วย อ่านรายละเอียดด้านใน (ครบ Set แบบนี้ร้านอื่นขาย 2300 บาทเลยจ๊ะ ขอ Link ทาง email ดูได้จ๊ะ ไม่ลงหน้าร้านเดี่ยวเค้าว่าเอา) thumbnail 5รุ่นมีกระเป๋า เก้าอี้หัดนั่ง สำหรับหนูน้อย 3 เดือนขึ้นไป เก้าอี้หัดนั่งร้านเราขายถูกมากค่ะ ได้ครบ Set แถมถาด และกระเป๋าใส่เก้าอี้ด้วย อ่านรายละเอียดด้านใน (ครบ Set แบบนี้ร้านอื่นขาย 2300 บาทเลยจ๊ะ ขอ Link ทาง email ดูได้จ๊ะ ไม่ลงหน้าร้านเดี่ยวเค้าว่าเอา) thumbnail 6รุ่นมีกระเป๋า เก้าอี้หัดนั่ง สำหรับหนูน้อย 3 เดือนขึ้นไป เก้าอี้หัดนั่งร้านเราขายถูกมากค่ะ ได้ครบ Set แถมถาด และกระเป๋าใส่เก้าอี้ด้วย อ่านรายละเอียดด้านใน (ครบ Set แบบนี้ร้านอื่นขาย 2300 บาทเลยจ๊ะ ขอ Link ทาง email ดูได้จ๊ะ ไม่ลงหน้าร้านเดี่ยวเค้าว่าเอา) thumbnail 7รุ่นมีกระเป๋า เก้าอี้หัดนั่ง สำหรับหนูน้อย 3 เดือนขึ้นไป เก้าอี้หัดนั่งร้านเราขายถูกมากค่ะ ได้ครบ Set แถมถาด และกระเป๋าใส่เก้าอี้ด้วย อ่านรายละเอียดด้านใน (ครบ Set แบบนี้ร้านอื่นขาย 2300 บาทเลยจ๊ะ ขอ Link ทาง email ดูได้จ๊ะ ไม่ลงหน้าร้านเดี่ยวเค้าว่าเอา) thumbnail 8รุ่นมีกระเป๋า เก้าอี้หัดนั่ง สำหรับหนูน้อย 3 เดือนขึ้นไป เก้าอี้หัดนั่งร้านเราขายถูกมากค่ะ ได้ครบ Set แถมถาด และกระเป๋าใส่เก้าอี้ด้วย อ่านรายละเอียดด้านใน (ครบ Set แบบนี้ร้านอื่นขาย 2300 บาทเลยจ๊ะ ขอ Link ทาง email ดูได้จ๊ะ ไม่ลงหน้าร้านเดี่ยวเค้าว่าเอา) thumbnail 9รุ่นมีกระเป๋า เก้าอี้หัดนั่ง สำหรับหนูน้อย 3 เดือนขึ้นไป เก้าอี้หัดนั่งร้านเราขายถูกมากค่ะ ได้ครบ Set แถมถาด และกระเป๋าใส่เก้าอี้ด้วย อ่านรายละเอียดด้านใน (ครบ Set แบบนี้ร้านอื่นขาย 2300 บาทเลยจ๊ะ ขอ Link ทาง email ดูได้จ๊ะ ไม่ลงหน้าร้านเดี่ยวเค้าว่าเอา) thumbnail 10รุ่นมีกระเป๋า เก้าอี้หัดนั่ง สำหรับหนูน้อย 3 เดือนขึ้นไป เก้าอี้หัดนั่งร้านเราขายถูกมากค่ะ ได้ครบ Set แถมถาด และกระเป๋าใส่เก้าอี้ด้วย อ่านรายละเอียดด้านใน (ครบ Set แบบนี้ร้านอื่นขาย 2300 บาทเลยจ๊ะ ขอ Link ทาง email ดูได้จ๊ะ ไม่ลงหน้าร้านเดี่ยวเค้าว่าเอา) thumbnail 11รุ่นมีกระเป๋า เก้าอี้หัดนั่ง สำหรับหนูน้อย 3 เดือนขึ้นไป เก้าอี้หัดนั่งร้านเราขายถูกมากค่ะ ได้ครบ Set แถมถาด และกระเป๋าใส่เก้าอี้ด้วย อ่านรายละเอียดด้านใน (ครบ Set แบบนี้ร้านอื่นขาย 2300 บาทเลยจ๊ะ ขอ Link ทาง email ดูได้จ๊ะ ไม่ลงหน้าร้านเดี่ยวเค้าว่าเอา) thumbnail 12รุ่นมีกระเป๋า เก้าอี้หัดนั่ง สำหรับหนูน้อย 3 เดือนขึ้นไป เก้าอี้หัดนั่งร้านเราขายถูกมากค่ะ ได้ครบ Set แถมถาด และกระเป๋าใส่เก้าอี้ด้วย อ่านรายละเอียดด้านใน (ครบ Set แบบนี้ร้านอื่นขาย 2300 บาทเลยจ๊ะ ขอ Link ทาง email ดูได้จ๊ะ ไม่ลงหน้าร้านเดี่ยวเค้าว่าเอา) thumbnail 13รุ่นมีกระเป๋า เก้าอี้หัดนั่ง สำหรับหนูน้อย 3 เดือนขึ้นไป เก้าอี้หัดนั่งร้านเราขายถูกมากค่ะ ได้ครบ Set แถมถาด และกระเป๋าใส่เก้าอี้ด้วย อ่านรายละเอียดด้านใน (ครบ Set แบบนี้ร้านอื่นขาย 2300 บาทเลยจ๊ะ ขอ Link ทาง email ดูได้จ๊ะ ไม่ลงหน้าร้านเดี่ยวเค้าว่าเอา) thumbnail 14รุ่นมีกระเป๋า เก้าอี้หัดนั่ง สำหรับหนูน้อย 3 เดือนขึ้นไป เก้าอี้หัดนั่งร้านเราขายถูกมากค่ะ ได้ครบ Set แถมถาด และกระเป๋าใส่เก้าอี้ด้วย อ่านรายละเอียดด้านใน (ครบ Set แบบนี้ร้านอื่นขาย 2300 บาทเลยจ๊ะ ขอ Link ทาง email ดูได้จ๊ะ ไม่ลงหน้าร้านเดี่ยวเค้าว่าเอา) thumbnail 15รุ่นมีกระเป๋า เก้าอี้หัดนั่ง สำหรับหนูน้อย 3 เดือนขึ้นไป เก้าอี้หัดนั่งร้านเราขายถูกมากค่ะ ได้ครบ Set แถมถาด และกระเป๋าใส่เก้าอี้ด้วย อ่านรายละเอียดด้านใน (ครบ Set แบบนี้ร้านอื่นขาย 2300 บาทเลยจ๊ะ ขอ Link ทาง email ดูได้จ๊ะ ไม่ลงหน้าร้านเดี่ยวเค้าว่าเอา) thumbnail 16รุ่นมีกระเป๋า เก้าอี้หัดนั่ง สำหรับหนูน้อย 3 เดือนขึ้นไป เก้าอี้หัดนั่งร้านเราขายถูกมากค่ะ ได้ครบ Set แถมถาด และกระเป๋าใส่เก้าอี้ด้วย อ่านรายละเอียดด้านใน (ครบ Set แบบนี้ร้านอื่นขาย 2300 บาทเลยจ๊ะ ขอ Link ทาง email ดูได้จ๊ะ ไม่ลงหน้าร้านเดี่ยวเค้าว่าเอา) thumbnail 17รุ่นมีกระเป๋า เก้าอี้หัดนั่ง สำหรับหนูน้อย 3 เดือนขึ้นไป เก้าอี้หัดนั่งร้านเราขายถูกมากค่ะ ได้ครบ Set แถมถาด และกระเป๋าใส่เก้าอี้ด้วย อ่านรายละเอียดด้านใน (ครบ Set แบบนี้ร้านอื่นขาย 2300 บาทเลยจ๊ะ ขอ Link ทาง email ดูได้จ๊ะ ไม่ลงหน้าร้านเดี่ยวเค้าว่าเอา) thumbnail 18รุ่นมีกระเป๋า เก้าอี้หัดนั่ง สำหรับหนูน้อย 3 เดือนขึ้นไป เก้าอี้หัดนั่งร้านเราขายถูกมากค่ะ ได้ครบ Set แถมถาด และกระเป๋าใส่เก้าอี้ด้วย อ่านรายละเอียดด้านใน (ครบ Set แบบนี้ร้านอื่นขาย 2300 บาทเลยจ๊ะ ขอ Link ทาง email ดูได้จ๊ะ ไม่ลงหน้าร้านเดี่ยวเค้าว่าเอา) thumbnail 19รุ่นมีกระเป๋า เก้าอี้หัดนั่ง สำหรับหนูน้อย 3 เดือนขึ้นไป เก้าอี้หัดนั่งร้านเราขายถูกมากค่ะ ได้ครบ Set แถมถาด และกระเป๋าใส่เก้าอี้ด้วย อ่านรายละเอียดด้านใน (ครบ Set แบบนี้ร้านอื่นขาย 2300 บาทเลยจ๊ะ ขอ Link ทาง email ดูได้จ๊ะ ไม่ลงหน้าร้านเดี่ยวเค้าว่าเอา) thumbnail 20
หมวดหมู่ รถเข็นเด็ก, เก้าอี้ทานข้าว, highchair
ราคาปกติ 2,300.00 บาท
ลดเหลือ 1,990.00 บาท
น้ำหนัก 3,200 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 5 ต.ค. 2559
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
คงเหลือ 4 ชิ้น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

   

Q: วัสดุที่นั่งมีอันตรายต่อทารกหรือไม่

: วัสดุที่ใช้ไม่เป็นพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยูรีเทนที่นำเข้ามาทำพิเศษและได้รับการรับรอง

 

Q: ขาที่นั่งมีขนาดเล็กเกินไปที่ทารกจะไม่ถูกบีบ?

    ที่นั่งได้รับการออกแบบตามคุณลักษณะร่างกายของทารก ที่ได้ทำวิจัยค่ะ

สามารถให้ความปลอดภัยของลูกน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ปีนออกมา

วัสดุเป็นยูรีเทนภายในเหมือนฟองน้ำมีความนุ่ม นั่งสบายมากค่ะ

 

 

Q: ร้อนหรือไม่

 เก้าอี้ใช้เหมือนฟองน้ำออกแบบตกแต่งภายในให้มีการระบายอากาศที่ดีคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะ

 

 

เก้าอี้หัดนั่งสำหรับเด็ก anbebe มาพร้อมถาดอาหารสีเหลือง และกระเป๋า ทำให้ง่ายและสะดวกต่อการพกพ

- anbebe เป็นเก้าอี้หัดนั่งที่มีการจดสิทธิบัตรเฉพาะตัว วางจำหน่ายไปทั่วโลก มีการพัฒนาจากยี่ห้ออื่นที่มีวางจำหน่ายในตลาดซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง โดยคำนึงถึงความสำคัญของสรีระที่ดีของเด็ก เพราะการนั่งที่ดี 
จะทำให้ลูกน้อยของคุณมีสรีระที่ดีตามไปด้วย แต่หากหัดนั่งได้ไม่ดี อาจทำให้ลูกน้อยของคุณมีพัฒนาการทางร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ได้ 

- anbebe เป็นเก้าอี้หัดนั่ง ที่ออกแบบมาตามหลักสรีระศาสตร์ของเด็กทารก ใช้เป็นผู้ช่วยในการหัดนั่งให้หนูน้อยได้เป็นอย่างดี ช่วยให้น้องนั่งได้หลังตรง ป้องกันไม่ให้กระดูกสันหลังงอ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเก้าอี้ ทานข้าวหรือนั่งเล่นได้อีกด้วย 

- ผลิตจากวัสดุเกรดเอ PU Foam มีความนุ่ม ยืดหยุ่นได้ดี ได้มาตรฐานสากล ปลอดสารพิษ (Non-Toxic) ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง และป้องกันเชื้อราได้ถึง 99 %

- ขนาดเก้าอี้กว้าง 37 ซม. 

- ขนาดที่นั่งลึก 22 ซม. กว้าง 21 ซม. ความกว้างตรงช่องขา 9 ซม. 

- ถาดอาหาร สามารถถอดและพับเก็บได้ง่าย สะดวกในการพกพา 

- เหมาะสำหรับเด็กวัยเริ่มหัดนั่ง - 3 ขวบ 

- ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

- เก้าอี้หัดนั่ง

- ถาดอาหารสีเหลือง

- กระเป๋าสำหรับใส่พกพา

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

 

 น้องยิม แม่หวาน พ่อโย ขอบคุณคุณลูกค้าที่อุดหนุน

ขอให้ลูกค้า ร่ำรวยเงินทอง มีโชค มีลาภ สุขภาพแข็งแรงนะครับ

 

ปิดรับยอดโอนเวลา 19.00 น. เพื่อจัดส่งให้วันรุ่งขึ้นค่ะ

(ส่งให้วันถัดไปหลังจากได้รับยอดโอนเงินแล้ว)

ยกเว้น
1. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทางร้านไม่
ได้จัดส่งค่ะ

2. หากเป็นสินค้าเฟอร์นิเจอร์ หรือ ขนาดใหญ่มาก เช่น ตู้ DIY,ชั้นวางของเล่น,ตู้ใส่หนังสือ   

าจไม่ได้จัดส่งวันรุ่งขึ้นเลย อาจจะจัดส่งอีกวันเนื่องจากต้องจ้างรถขนส่ง

 

ทางร้านไม่รับแจ้งโอนโดย SMS จากตู้ ATM 

กรุณาแจ้งโอนผ่านโดยตอบกลับอีเมลนะคะ 

และน้ำหวานจะตอบกลับว่าได้รับยอดเงินแล้วค่ะ

 

 

 

ย้ำ การ SMS ไม่ถือว่าเป็นการแจ้งโอนนะคะ เพราะยอดซ้ำกันเยอะค่ะ

 

 

แจ้งโอนแล้ว แม่ค้าไม่ได้ตอบทันทีนะคะ จะสรุปตอบกลับตอนค่ำ ๆ ทีเดียวเลยค่ะ 

 

ข้อตกลงเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกันนะคะ

 

   

 

ข้อตกลงรายละเอียดต่าง ๆ ทางร้านพิมพ์ไว้เพื่อให้ลูกค้ารีบตรวจสอบสินค้าโดยเร็ว

เพื่อจะได้รีบแก้ไข และเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

อย่างไรก็ตาม ทางร้านยินดีรับฟังในเหตุผลลูกค้า และยินดีบริการ

หากพบปัญหาในการใช้งาน สอบถามทางร้านได้เลยนะคะ 

ขอบพระคุณลูกค้าที่กรุณาอุดหนุนสินค้าร้านยิ้ม-หวานค่ะ

น้องยิม/ แม่หวาน / พ่อโย

 

          

Note:เพิ่มเติมในวันที่ 10 พ.ย. 58

 
 
 
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาราษฏร์บูรณะ ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ออมทรัพย์
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

รหัสสินค้า
5,550.00 บาท
2,929.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
350.00 บาท
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
3,450.00 บาท
2,590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
550.00 บาท
350.00 บาท
 • สั่งซื้อ
เลือกดูสินค้าทั้งหมดที่หมวดหมู่ด้านซ้ายมือนะคะ

รหัสสินค้า
1,500.00 บาท
730.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
550.00 บาท
354.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
350.00 บาท
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
 
เลือกดูสินค้าทั้งหมดที่หมวดหมู่ด้านซ้ายมือนะคะ

รหัสสินค้า
250.00 บาท
199.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
220.00 บาท
189.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า
220.00 บาท
120.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
550.00 บาท
354.00 บาท
 • สั่งซื้อ

หน้าที่เข้าชม1,231,151 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด538,217 ครั้ง
เปิดร้าน7 มี.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท26 พ.ค. 2561

CATEGORY

250.00 บาท
199.00 บาท
 • สั่งซื้อ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

รหัสสินค้า
8,990.00 บาท
4,829.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
8,990.00 บาท
3,289.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
3,450.00 บาท
2,590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านยิ้ม-หวาน : Yim-Wan.Com
ยิ้ม-หวาน : Yim-Wan.Com
ร้านยิ้มหวาน ขายสระว่ายน้ำเสริมพัฒนาการทารก ห่วงยาง ชุดว่ายน้ำเด็กเล็ก ชุดว่ายน้ำชูชีพในตัว ของเล่นเด็กมากมาย ของใช้เด็กก็เพียบ เชิญแวะชมกันก่อนค่ะ หรือ สามารถติดตามข่าวสารทาง Line@ ได้ โดยเข้าไปที่ Line ค้นหา ID @akv9434w (กรุณาใส่ "@" ด้วย) หรือ สแกน QR Code ที่หน้าร้านค่ะ ติดต่อทางไลน์นะคะ @akv9434w
เบอร์โทร : ติดต่อทางไลน์นะคะ @akv9434w
อีเมล : yimwan@yim-wan.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก